Studium japonštiny

O kurzu

Individuální výuka nebo skupinový kurz? To může být otázka, kterou právě řešíte. Tato metoda je vhodná pro zájemce, kteří mají speciální požadavky, nejsou z velkého města, nemají čas nikam dojíždět, nebaví je kurz, do kterého dochází deset lidí, z nichž osm se doma nijak nepřipravuje anebo nechtějí hradit kurzovné na celé pololetí. Každý má jiný důvod, proč se japonsky učí, japonština, kterou potřebujete o dovolené, je úplně jiná než ta, kterou mluvíte s kamarádem nebo s obchodním partnerem. U hromadného kurzu se samozřejmě nebere ohled na požadavky každého studenta, přičemž soukromé hodiny se řídí právě jimi. Při soukromé výuce je pokrok ve studiu mnohem rychlejší. Kurz probíhá on-line, ale nejedná se o žádný počítačový program. Jde o výuku přes Skype (videotelefon), kdy se Vám lektor věnuje 100 % domluveného času. Kurz je možné po první lekci upravit tak, aby byl plně v souladu s Vašimi požadavky a potřebami. Většina studentů má zájem o lekce s frekvencí jedenkrát týdně a v délce 90 minut. Během kurzu se s nikým neseznámíte, ani si neodpočinete. Kurz je intenzivní a je zapotřebí, aby se student na každou lekci řádně připravoval. Jedná se o lekce, které začínají na minutu přesně a nikdy nejsou kratší, než je domluveno. Na konci každé lekce se domluvíme na příštím termínu. Můžete mít lekce pravidelně ve stejný den a hodinu, pokaždé jinak nebo výuku kdykoliv ukončit.

+ oproti skupinovému kurzu

Nemusím nikam dojíždět
Intenzitu lekcí si určuji já
Lekce mi nikdy nepropadne
Platím až po odučené lekci
Kurz můžu kdykoliv ukončit
Výrazně rychlejší pokrok
100 % času věnuje lektor mně
Možnost individuální úpravy

  oproti skupinovému kurzu

Vyšší cena


Cena

750 Kč / 90 min. lekci
 

zbynek-doporuceni.jpg

Zbyněk

Hledal jsem několik učitelů, ale nikdo z nich mi nebyl schopen pořádně nabídnout individuální výuku. Naštěstí jsem narazil na Reného, který se ihned od první chvíle ukázal být solidní v jednání, příjemný, přátelský, a hlavně aktivní ve výuce. Hned ze začátku výuku nasměřoval přesně podle mých představ – co nejrychleji si vžít užitečný základ pro komunikaci s Japonci. Po návratu z Japonska jsem se rozhodl pokračovat.

carlos-doporuceni.jpg

Carlos

I've been looking for a Japanese teacher ever since I came to Prague that could teach me in English and René was definitely a great find. His method is efficient and perfectly adapts to my needs, even more, his classes are dynamic and refreshing! I've always had native Japanese teachers but I find no difference now with him. I really recommend René for any learning needs (grammar, conversation, even Japanese culture).

lukas-doporuceni.jpg

Lukáš

Konničiwa, jmenuji se Lukáš a je mi 13 let. Momentálně se učím přes dva roky a stále mě to velmi baví. Lekce japonštiny doplňujeme zajímavostmi o životě v Japonsku. Po dvou letech studia jsem schopen vést rozhovor v japonštině a japonsky psát.

mattia-doporuceni.jpg

Mattia

Two years ago I was going to move to Japan and I asked René to teach me some Japanese before leaving. In few lectures I learnt the basics of Japanese and once I arrived in Fukuoka I was able to ask information at the railways station, at the supermarket and on the streets. However, it was not enough. I had to improve my Japanese because nobody spoke English in Fukuoka. I tried several Japanese teachers in the city but it was a complete failure. René knows how to explain things to European shaped mind. Moreover he understands your questions because he learnt Japanese as foreign language as well. That's why I decided to go back to René.

Časté dotazy

Za jak dlouho se mohu naučit japonsky?

To je asi otázka každého začátečníka, na kterou se nedá snadno odpovědět. Samozřejmě záleží na tom, jak často se budete učit a jak Vám to půjde. Mohu Vám ale slíbit, že budete překvapen/a, jak snadno to půjde. Budete-li se poctivě učit, budete za půl roku schopen/a se domluvit. Obecně platí, že základní konverzace v japonštině je mnohem snazší než v angličtině. Psaní a čtení je samozřejmě jiný problém.

Jak těžká je výslovnost?

To je na japonštině nejlepší. Výslovnost není žádný problém. Češi v tom mají oproti ostatním národům ohromnou výhodu.

Je první lekce zdarma?

Není. Můžete brát první lekci jako zkušební, ale zdarma není. Neukončíte-li výuku v prvních třiceti minutách, musíte lekci zaplatit.

Jak mám zaplatit?

Po skončení každé lekce odešlete kurzovné na účet 1026209317/6100. Vždy do poznámky napište „Japonština“, Vaše celé jméno a datum proběhlé lekce. Př.: Japonština – Jan Novák 1.9.2018.

Jaké jsou storno podmínky?

Po každé lekci se domluvíme na dalším termínu. Stane-li se, že nebudete mít čas v domluveném termínu, okamžitě mě informujte krátkým emailem. V případě, že zrušíte lekci méně než 24 hodin před jejím začátkem, budu po Vás na další lekci požadovat uhrazení propadlého termínu. V případě, že několikrát na lekci zapomenete, budete si muset najít jiného učitele. Prosím respektujte můj čas tak, jako já respektuji ten Váš.

Kdy můžu výuku ukončit?

Jedná se o soukromou výuku a hradíte si každou lekci zvlášť. Žádné lekce si nepředplácíte, a výuku tudíž můžete ukončit, kdykoliv uznáte za vhodné.

Jaká je intenzita lekcí?

Opět záleží pouze na Vás. Budete-li se chtít naučit něco před odletem do Japonska, bude intenzita pravděpodobně vyšší, než když půjde jen o koníček. Studenti mají většinou zájem o devadesátiminutové lekce jednou týdně.

Co si mám na lekci připravit?

Cokoliv k zápisu poznámek. Někdo používá textový editor, jiný tužku a papír. Napište si všechny dotazy, které Vás napadnou. Veškeré studijní materiály zasílám emailem.

Jak často a jakým způsobem se mám učit?

Čím více, tím lépe. Nejméně však dvě hodiny před naší další lekcí. Vždy Vám vysvětlím, na čem je nutné doma pracovat, jaký je domácí úkol a co budeme probírat příští lekci. Za rok studia byste měl/a být schopen/schopna plynně japonsky hovořit.

Jak mám postupovat, když se nestihnu na domluvenou lekci připravit?

Lekci nerušte! S domluveným časem počítám. Nestihnete-li se připravit, uděláme domácí úkol spolu a vše před další látkou zopakujeme.

Z jakých učebnic vyučujete?

Používám anglicky psanou učebnici „Minna no Nihongo“. Učebnice se nedá v knihkupectví koupit, ale ode mne dostanete kopie. České učebnice pro jejich nesrozumitelnost nepoužívám.

Musím se učit i písmo?

Záleží na tom, proč se chcete naučit japonsky. Japonské abecedy (hiragana a katakana) se naučit musíte. Ale to je úkol na měsíc. Znaky kandži jsou záležitost na celý život. I když mě kolegové budou asi proklínat, doporučuji znaky se neučit. Většina studentů stráví mnoho času studiem znaků a nakonec to vzdají. Všichni studenti, kteří se poctivě učí jeden rok, jsou schopni bez problémů se plynule domluvit, ale například 99 % studentů se nikdy nenaučí číst noviny. Samozřejmě Vám vysvětlím, jak se znaky používají. Budete-li mít zájem, vysvětlím Vám také, jak se znaky učit a jak postupovat samostudiem.

Není lepší se učit od rodilého mluvčího?

To jistě ano. Potíž je v tom, že málokterý Japonec, včetně většiny lektorů, dokáže jednoduše a srozumitelně vysvětlit základ svého jazyka. Stejně jako málokterý Čech je schopen vysvětlit Asiatům základy češtiny. Ovšem pro studenta, který se již dokáže plynule domluvit a chce proniknout více do jazyka a těžší gramatiky, je lepší rodilý mluvčí.

Co dělat v případě, že nastane výpadek internetu?

V tomto případě se lekce neplatí. Po zprovoznění internetu se domluvíme na náhradním termínu. Taková situace je z dosavadních zkušeností velmi výjimečná.

Mohu dostat za lekce fakturu?

Ano, pošlete mi prosím fakturační údaje a já Vám fakturu obratem vystavím.

Jak sdělit svoji kritiku či nápad?

Každá kritika je vítaná. Nikdo by neměl mít špatný pocit ze sdělení jakékoliv kritiky či nápadu na zlepšení výuky. Veškerá kritika a nápady mohou být kdykoliv sděleny buď během lekcí, nebo prostřednictvím emailu.

Kdy mohu začít?

Kontaktujte mě a domluvíme se. Pravděpodobně již tento týden.
 

Lektor

René Ochiai (39 let)

Fotografie: Petr Hrehorovský

Fotografie: Petr Hrehorovský

Mému zájmu o japonštinu předchází zájem o bojové umění Aikidō a posléze kaligrafii. Jakožto nevalný žák jedné pražské základní školy jsem z neznámých důvodů naprosto propadl čemukoliv, co bylo japonské. Po revoluci se do Československa dostalo mnoho odvětví asijských bojových umění a já si vybral Aikido, kterému jsem se věnoval 25 let. Následoval kurz japonské kaligrafie organizovaný Japonskou základní školou v Praze, kde jsem se poprvé seznámil s Japonci a do Japonska se zamiloval. Bohužel jsem dlouhé roky nechápal, že „dveře“ zůstanou zavřené a bez japonštiny je nikdy neotevřu.

Vše se změnilo s nástupem na pomaturitní studium japonštiny, kde jsem se naučil základy jazyka a po roce studia se stal tlumočníkem. V té době se po celé republice stavěly japonské továrny a byl naprostý nedostatek tlumočníků. Japonci byli vděční za jakoukoliv znalost japonštiny a já byl vhozen do vody. Začátky byly velmi krušné. Po deseti hodinách tlumočení každý den jsem i já vystřízlivěl a pochopil, že ne vše, co je japonské, je svaté.

Po čtyřech letech práce v japonských továrnách a několika krátkých cestách do Japonska, jsem se rozhodl nastoupit na jednoroční jazykové studium pro pokročilé v Tokiu.

Po návratu se mi nechtělo vracet se zpět do práce jako tlumočník, a tak jsem se začal živit jako lektor a občasný tlumočník na volné noze. Docházel jsem učit do různých škol, kaváren, firem a po pár letech si otevřel vlastní kurzy. Kurzů bylo čím dál více, studentů ještě více a podle ohlasů byli všichni spokojeni.

Aby toho nebylo málo, zamiloval jsem se do jedné slečny na ambasádě a poté, co jsme se vzali, jsme se odstěhovali do Tokia. Nedávno se nám narodila dcera a my se rozhodli na několik let usídlit v Praze. Přestože jsem Čech, Japonsko mě obklopuje ze všech stran. Někdy ho miluji a jindy nenávidím. Rád učím japonštinu a pomáhám dalším lidem otevřít „dveře“. Ty, které bez znalosti jazyka zůstávají zavřené.

2002 – 2003 – studium japonštiny v Česko-japonské společnosti
2003 – 2004 – pomaturitní studium japonštiny ve škole Language centre David Holiš
2004 – 2006 – tlumočení z/do japonštiny ve společnosti Aoyama Automotive Fasteners
2006 – první místo na 30. ročníku v japonském přednesu „Nihongo benron taikai“ konaném v Praze
2006 – 2008 – tlumočení z/do japonštiny ve společnosti Daiho
2008 – 2009 – roční studium japonštiny pro pokročilé v Tokiu na škole Topa 21
2008 – 2009 – výuka angličtiny v Tokiu ve škole „Smith Eikaiwa“ a kulturním centru v Suginami
2009 – výuka japonštiny v anglickém gymnáziu Amazon
2009 – 2012 – výuka japonštiny a kaligrafie v Česko-japonské společnosti
2010 – 2011 – výuka japonštiny v americké společnost Concur
2010 – 2011 – výuka japonštiny ve společnosti Unicontrols
2012 – 2015 – provozování vlastních kurzů japonštiny a kaligrafie
2015 – 2018 – provozování soukromých lekcí japonštiny online a korespondenčního kurzu kaligrafie z Tokia
2018 – otevření vlastního studia a provozování kurzů japonštiny a kaligrafie

kaligraf.cz     reneochiai.com


Nezávazná přihláška

Máte-li jakýkoliv dotaz, napište mi a já Vám na vše odpovím.
rene@reneochiai.com

př.: příští týden v pondělí nebo ve čtvrtek kolem 12:00 v poledne